23 ژوئن

بیلبورد تبلیغاتی چیست ؟

بیلبورد

بیلبوردهای تبلیغاتی ساختارهایی هستند که در فضار باز برای نشان دادن تبلیغات خاص به افراد مورد استفاده قرار می گیرند . اینگونه موارد به طور کلی در بزرگراه ها و خیابانهای بزرگ نصب میشوند تا در معرض دید افراد زیادی باشند . بیلبوردهای تبلیغاتی با پوستر های بزرگ قرار داده شده در اطراف ساختمان های توسعه یافتند و در زیر ساختهای جاده ای گسترش پیدا کردند . در حال حاضر دسترسی به انواع مختلفی از این بیلبوردها ی مکانیکی ، دیجیتال ، موبایل امکان پذیر است .
تبلیغات بیلبورد برای جلب توجه افراد طراحی شده اند . و یک تاثیر به یاد ماندنیرا در بیننده ایجاد میکند . این نوع بیلبوردها به افراد اجازه میدهند حتی پس از عبور از آن به محتوای موجود بیندیشید. به همین خاطر نیز بیلبوردها معمولا متن کمتری دارند و بیشتر بصری هستند .

Leave A Comment