23 ژوئن

بیلبورد تبلیغاتی چیست ؟

بیلبورد بیلبوردهای تبلیغاتی ساختارهایی هستند که در فضار باز برای نشان دادن تبلیغات خاص به افراد مورد استفاده قرار می گیرند . اینگونه موارد به طور کلی در بزرگراه ها و خیابانهای بزرگ نصب میشوند تا در معرض دید افراد زیادی باشند . بیلبوردهای تبلیغاتی با پوستر های بزرگ قرار داده شده در اطراف ساختمان […]